Bostadsbristen ökar – trots ett ökat byggande

statistik_3

Bostadsbristen fortsätter att öka. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät. Av landets 290 kommuner anger 255 att de har ett underskott av bostäder, en ökning med 15 kommuner sedan förra året. Ett par stora kommuner, Örebro, Helsingborg och Kristianstad, säger sig numera ha balans på bostadsmarknaden. Boverket påpekar dock att det inte innebär att balans råder i […]

Läs mer...