Här ger vi svar på de vanligaste frågorna vi får om Faktum

 

Försäljarna

Vem får sälja Faktum?

Faktums målgrupp är de som befinner sig i ett socialt utanförskap eller i hemlöshet. Vi är öppna för en blandad försäljarkår som representerar de olika former av hemlöshet och socialt utanförskap som finns i Sverige. Sedan 2014 har vi som ett krav att varje ny försäljare ska kunna prata enkel svenska eller engelska. Vi eftersträvar möten och då är kommunikation viktig. Vi erbjuder undervisning i svenska. 

Med socialt utanförskap menar vi människor som befinner sig i utanförskap, utslagning eller marginalisering. Det är en individ eller grupp som befinner sig utanför eller känner sig vara utestängda från en gemenskap, exempelvis ett hem eller ett folk, dess arbetsliv, kulturliv eller samhällsliv.

Hemlöshet definierar vi på samma sätt som Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/hemloshetssituationer-2017.pdf

Den senaste kartläggningen av hemlösheten i Sverige visar att drygt 33 250 personer är hemlösa. Men mörkertalet är stort. Färre kommuner deltog i Socialstyrelsens kartläggning 2017 än den tidigare som gjordes 2011.

Antalet hemlösa kvinnor och barn ökar. Drygt hälften av de hemlösa är födda i Sverige. Mer än var femte person i undersökningen har inga andra problem än att man saknar bostad. Antalet människor som lever i akut hemlöshet ökar. För en tredjedel av kvinnorna i akut hemlöshet uppgavs våld i nära relationer som en faktor som bidragit till hemlösheten.

Vi har i dag mellan 400 och 600 försäljare i södra Sverige och Faktum har kontor i Göteborg, Helsingborg och Malmö. Försäljarkåren är blandad,  några har missbruksproblem, andra saknar inkomst eller har en låg sjukpension. Vissa av våra försäljare säljer för att träffa folk och bryta sin sociala isolering. Ungefär hälften är EU-medborgare. Cirka sju av tio saknar fast boende.

Alla är välkomna till oss med en förfrågan om att få börja sälja Faktum.

Vill du sälja Faktum? Kontakta Christian Jansson om du vill sälja i Göteborg, Jönköping och Halmstad, 031- 63 22 95 Kontakta Amanda Ljungdahl 040-617 14 73 om du vill sälja i Skåne.

Vilka krav ställer ni på era försäljare?

Att sälja Faktum är ett jobb. Vi har ett språkkrav – sedan 2014 ska varje ny försäljare kunna kommunicera på enkel svenska eller engelska.

Faktumförsäljarna ska uppträda nyktert, alltid bära sin legitimation tydligt och sköta sin försäljningsplats.

Man ska uppträda trevligt, lämna tillbaka korrekt växel, inte vara påstridig och inte sälja vidare tidningar till icke legitimerade eller andra försäljare. En Faktumförsäljare får inte tigga eller spela musik samtidigt som man säljer tidningen. Annars är jobbet som Faktumförsäljare fritt, man förfogar över sin egen tid och alla jobbar efter egen vilja och förmåga.

Har de sina speciella platser?

Alla Faktumförsäljare får en egen försäljningsplats när de skrivs in, men de har rätt att vikariera på andra platser när ordinarie försäljare är borta.
Tryckfrihetsförordningen ger försäljarna rätt att sälja tidningen på allmän plats, men inte på bussar, spårvagnar, tåg, perronger eller hållplatser.

Hur rekryterar ni försäljare?

Oftast blir man rekryterad av någon Faktumförsäljare man känner. Men vi har också uppsökande verksamhet på platser där många i socialt utanförskap uppehåller sig. Många kommer också till oss och vill bli försäljare.

Hjälper ni dem att komma ut på arbetsmarknaden efter ett tag?

Vi erbjuder försäljarna ett jobb som tidningsförsäljare och fokuserar våra resurser på att se till att göra en så bra tidning som möjligt, som är enkel att sälja. Dessutom ger vi dem mycket stöd i arbetet som försäljare. En del Faktumförsäljare går sedan vidare till andra arbeten tack vare stamkunder som de möter i jobbet eller tack vare att potentiella arbetsgivare läser intervjuer som försäljarna gjort i tidningen Faktum.

Vad tjänar en Faktumförsäljare?

Det beror på. Alla Faktumförsäljare  jobbar efter egen förmåga. I början av utgivningsperioden säljer man mer, mot slutet mindre. För några är försäljningen ett behövligt tillskott, för andra är det den enda inkomsten de har.

Skattar försäljarna?

I hela Europa är praxis att gatutidningsförsäljning är skattefri. I likhet med att sälja prylar på loppis beror det förstås på hur mycket man drar in. I princip kan en Faktumförsäljare starta eget företag och betala skatt på sin inkomst, men de allra flesta kommer inte upp i de summorna.

Tidningen

Vad handlar tidningen om?

Faktum är Sveriges viktigaste samhällsmagasin och vi skriver både om stora och små frågor. Vi intervjuar kända och aktuella personer – till exempel Håkan Hellström, Laleh, Jonas Gardell, Lill-Babs, Göran Greider, The Knife och Nour El Refai, Jan Guillou och Kikki Danielsson. Vi är också flerfaldigt prisbelönta för vår granskande journalistik och har publicerat starka reportage om exempelvis hemlösa barn, om vem som tjänar pengar på hemlösheten och kvinnofängelset . Och så bjuder förstås Faktumförsäljarna på berättelser ur sina liv. Vi har också, sedan 2016, gett ut två extra magasin i september – en månad då försäljarna behöver extra inkomster. 2016 släppte vi vårt jubileumsmagasin när vi fyllde 15 år och 2017 blev det ett Kärleksmagasin.

Vilka läser tidningen?

Samhällsintresserade människor i alla åldrar med hjärtat på rätt ställe. Vi når, enligt Orvesto, 140 000 läsare runt om i Götaland varje månad. Våra läsare gillar bland annat mat, resor, kultur, läsning och de brinner för en bättre värld.

Länk till Orvesto

Hur stor är upplagan?

36 500 exemplar i månaden är den TS-kontrollerade upplagan.

Länk till TS Mediefakta

Vilka får stötta och annonsera?

Alla företag som inte motverkar Faktums syfte kan samarbeta med oss. Det är i stort sett alla som inte tjänar pengar på alkohol, tobak, porr eller spel. Våra annonsörer når ut till våra 131 000 läsare, det visar Orvestos mätning. Vi samarbetar också med större partners som bidar med kunskap och kompetens i vårt arbete. Dessutom finns en rad av företag som väljer att vara våra företagspartners och därigenom att stötta oss. Alla dessa företag har sin logotyp publicerad i tidningen varje nummer.

Varför skriver inte de hemlösa mer?

Faktumförsäljare och andra i hemlöshet bidrar regelbundet med egna texter. Men vi vill kunna erbjuda Faktumförsäljarna en professionell produkt som håller hög journalistisk kvalitet och är lätt att sälja. Därför skrivs de allra flesta artiklar av utbildade journalister.

Drabbas inte tidningen Faktum av tidningsdöden?

Vi tror på vårt magasin och arbetar ständigt med att nå ut till fler läsare och med att förbättra vårt redaktionella innehåll. Vår journalistik har belönats med bland annat två Guldspadar och nominerats till tre. Det tycker vi visar att det går att göra kvalitativ journalistik på papper och fortfarande sälja bra. Visst påverkas vi av omställningen från papper till digitalt men eftersom vår affärsmodell går ut på att försäljarna ska tjäna pengar sin försäljning så kan vi inte publicera tidningen gratis på nätet. Men vi finns som E-tidning! Vi finns till för försäljarna och varje sålt nummer betyder oerhört mycket för dem.

Distributionen

Hur får försäljarna sina tidningar?

Försäljarna köper sina tidningar på våra distributioner – åtta stycken runt om i Götaland, i Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Kristianstad och Halmstad. Där kan Faktumförsäljarna köpa en tidning för 40 kronor och går sedan ut på stan för att sälja den för 80. Mellanskillnaden är försäljarens lön. De är småföretagare i dess enklaste form och styr själva över sin arbetstid, planerar sina inköp och tar eget ansvar för sin försörjning.

Vilket stöd får de?

Alla som vill bli Faktumförsäljare går igenom ett inskrivningssamtal och får ta del av försäljningsregler, allmän information och tips. Alla nya försäljare får ett startpaket på tre gratis tidningar tillsammans med sin Faktumbricka. Vår professionella distributionspersonal jobbar aktivt med coachning och stöd under vägen. Under första försäljningstiden sätts särskilt stöd in.

2018 skapades två fonder som stöttar försäljarna: Vårdfonden och Försäljarfonden. Med donerade medel ska Faktumförsäljare få vård när det offentliga inte räcker till och Försäljarfonden ska bidra till att göra livet enklare för försäljarna. Det är pengar som donerats till Faktum. 

Det låter som ett vanligt jobb?

Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Vi skapar sysselsättning och i Faktums lokaler finns det alltid varmt kaffe. Vintertid brukar vi kunna fixa mössor, sockor och underställ till försäljarna. Vi erbjuder också hårklippning då och då. Och inte minst den mycket uppskattade, gratis, juridiska rådgivningen via Faktumjuristerna. På kontoren finns en försäljardator och tidningar. Och vår distributionspersonal finns alltid där, året om. En dag om året ordnar Västra djursjukhuset i Göteborg en särskild Faktumdag då alla husdjur får gratis vård. 

Vår organisation

Det här är Faktum

Faktum grundades i Göteborg 2001 men finns på åtta orter i södra Sverige. Vi har egna kontor i Malmö, Helsingborg och Göteborg och säljs hos återförsäljare i Jönköping, Växjö, Halmstad, Lund och Kristianstad.
Organisationen leds av en vd och tidningen av en chefredaktör.
Organisationen består av distributionen – som jobbar mot Faktumförsäljarna – redaktionen som producerar tidningen och marknads- och försäljningsavdelningen som jobbar med annonser, sponsorskap och event.
I hela Götaland jobbar 19 personer på Faktum.

Vad går pengarna till när vi går med som företagsprenumerant?

Till att skapa jobb åt hemlösa och andra i socialt utanförskap. Alla pengar som Faktum drar in återinvesteras i verksamheten. Det innebär att vi gör en ännu bättre tidning, som är ännu lättare att sälja, att vi kan köpa in nya väskor och jackor till försäljarna eller bara synliggöra deras försäljningsplater. Vi vill också expandera till fler orter, vi får ofta påstötningar från städer där vi inte finns – men där vi behövs. Men för att göra detta krävs ett långsiktigt hållbart socialt åtagande. Och pengar.

Vad gör ni med eventuell vinst?

All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Pengarna ska gå till att förbättra och utveckla vår verksamhet i ett samhälle där hemlöshet och utanförskap ökar. Vi ska sysselsätta fler hemlösa och andra i socialt utanförskap.

Konkurrensen

Har tiggeriet påverkat Faktum?

Att sälja gatutidning är ett alternativ till tiggeri och socialt utanförskap. Vi vill inte förbjuda tiggeriet, vi tror att repressiva åtgärder mot vissa grupper av fattiga till slut slår mot alla fattiga. Att förbjuda människor att be om hjälp fungerar inte.
Faktum har därför genom historien varit mycket tydlig motståndare till exempelvis förbud mot gatumusik eller tiggeri. Fattiga behöver fler nödutgångar, inte färre.
Men situationen på gatorna är ansträngd. Visst påverkar konkurrensen från tiggare, men också säljare av mobiltelefoni, olika välgörenhetsorganisationers insamlingskampanjer och i vissa städer – försäljning av andra gatutidningar. Ju fler som slåss om gatans pengar, desto mer trängd blir Faktumförsäljaren. Faktumförsäljare påtalar också svårigheten att bli sedd i en tid då allt fler tittar ned i sina smartphones.

Hur påverkar de nya gatutidningarna Faktum?

Det har länge funnits en tyst överenskommelse gatutidningar emellan om att inte konkurrera i samma städer. Den överenskommelsen är nu bruten. Vi tycker att det är olyckligt att ställa utsatta grupper mot varandra. Det är ett stort ansvar att starta och driva en gatutidning.
Det vet vi som varit i branschen sedan 2001.

Fanns inte svaret på din fråga, kan du ställa den här:

 

Share